KLIMATYZACJA

Wykonujemy :

 • Okresowy przegląd klimatyzacji
 • Uzupełnianie czynnika oraz oleju w układzie
 • Diagnostyka i naprawa układu klimatyzacji
 • Czyszczenie i dezynfekcja klimatyzacji,
 • Prowadzimy obsługę Czynnika R 1234yf oraz R 134a

Korzystamy ze sprzętu dostarczanego przez renomowanych producentów. Czynnik chłodniczy pochodzi z oficjalnej sieci dystrybucyjnej w Polsce.

Aby spełnić jak najwyższą jakość świadczonych usług posiadamy uprawnienia do serwisu układów klimatyzacyjnych

W związku z ustawą z dnia 15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych nasza firma posiada certyfikat uprawniający do pracy z układami klimatyzacji w pojazdach silnikowych.

Art. 37. 1. Osoba fizyczna wykonująca czynność polegającą na odzysku substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych jest obowiązana do posiadania zaświadczenia o odbytym szkoleniu, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 307/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiającego, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady

Okresowy przegląd układu klimatyzacji to:

 • sprawdzenie stanu i szczelności
 • kontrola poziomu czynnika chłodniczego,
 • filtrowanie, oczyszczenie czynnika i uzupełnienie do poziomu zalecanego przez producenta pojazdu
 • kontrola oleju w układzie,
 • test wydajności układu klimatyzacji
 • wymiana filtra kabinowego
 • mycie skraplacza,
 • kontrola parametrów pracy układu

W sytuacji wykrycia usterki układu klimatyzacji pracownik serwisu  informuje klienta o rodzaju usterki i o formie naprawy . Do każdej usterki przygotowywany jest orientacyjny kosztorys naprawy obejmujący materiały oraz koszt robocizny.

Aby klimatyzacja działała prawidłowo należy pamiętać o:

 • wymiane czynnika chłodniczego (raz na dwa lata )
 • wymianie filtra pyłkowego /kabinowego (co 10-15 tys. km)
 • dezynfekcji układu klimatyzacji (raz w roku)
 • wymianie osuszacza układu klimatyzacji (co 2-4 lata)
 • oczyszczeniu czynnika chłodniczego z zanieczyszczeń mechanicznych (płukanie układu )*
 • sprawdzeniu drożności przewodu spływowego

*w przypadku wymiany osuszacza,kompresora klimatyzacji lub chłodnicy

Ultradźwiękowa dezynfekcja klimatyzacji

Proponujemy Państwu ultradźwiękowe czyszczenie klimatyzacji. Nowoczesnemu urządzenie emituje specjalistyczny płyn dezynfekujący do wnętrza układu. W międzyczasie maszyna emituje fale ultradźwiękowe o częstotliwości 1,7 MHz. Ultradźwięki zamieniają płyn w mgłę o wielkości kropel 5 mikronów. Płyn dezynfekuje nie tylko parownik oraz przewody lecz również tapicerkę i fotele zabijając alergeny. Podczas czyszczenia klimatyzacji należy wymienić również filtr kabinowy (przeciwpyłowy). Filtr ten przepuszcza przez siebie powietrze dostające się zewnątrz do kabiny pasażerskiej. Specjalne do pojazdów z klimatyzacją dedykowane są (w zależności od modelu auta) filtry z węglem aktywnym. Jest to filtr który pokryty jest dodatkowo warstwą węgla aktywnego, który dodatkowo zatrzymuje i neutralizuje toksyny oraz tlenki dostające się do kabiny.

 

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ JUŻ TERAZ!

© Copyright 2015 Swiba Serwis